Calderes de palla

A causa del gran poder calorífic de la palla al costat del seu baix preu ha suposat que cada vegada més s’estigui mirant la palla com un combustible en lloc de com un residu. El preu de la palla actualment estaria entre els 30 – 50 € / Ton en zones on hi ha excés de palla pràcticament serien els costos d’embalatge, manipulació estaria entre els 50 – 70 € / Ton.

Tots els cultius generen en major o menor quantitat despulles resultants de l’aprofitament principal del cultiu. La palla dels cereals és la planta del cereal un cop seca, sent el principal objectiu del cultiu de gra (en alguns casos és el ensitjat), de manera que la palla rep un ús secundari i en molts com un residu.

Tenim calderes de palla de potencia superior a 100kw amb alimentador paques gran i domestiques amb alimentador de paques petites.

Si t’interessa aquest producte, ens pots contactar amb la informació que et deixem aquí.